Yritys

Cressey International Oy on suomalainen konsultointiyritys jonka erityisalaa on Venäjän markkinat. Tarjoamme parhaat mahdolliset työkalut Venäjän markkinoilla menestymiseen vankan kokemuksen, kulttuurin ja liike-elämän tuntemuksen ja laaja-alaisen asiantuntijuuden kautta.

Palvelumme kattavat kaiken tarvittavan liiketoimintasi kartoittamiseen, käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä eri aloilta.

Tiimi

Johto

Elina Kristola

VP

- Timinjohtaja, omistautunut asiakkaiden tarpeisiin ja räätälöityihin ratkaisuihin

- Asiantuntija B2B-asiakassuhteissa ja -myynnissä, logistiikassa ja varastonhallinnassa

- Yli 10 vuoden kokemus kansainvälisestä kaupasta ja toimitusketjun hallinnasta

- Yli 6 vuoden kokemus Venäjän kanssa tehdystä liiketoiminnasta

- Yli 10 vuoden kokemus Kiinan kanssa tehdystä liiketoiminnasta


Anton Lozhnikov

CEO

- Yli 20 vuoden kokemus yrittäjyydestä (B2B, B2C), strategisesta suunnittelusta, liiketoiminnan optimoinnista ja likvidoinnista

- Riskipääomasijoitusten ja liiketoimintojen asiantuntija (yritysjärjestelyt, strategisen ja operatiivisen toiminnan huippuosaaminen)

- Bisnesenkeli ja Suomen Venäjänkielisten Yrittäjien Liitto Ry:n puheenjohtaja

Svetlana Ponomaryeva

Venäjän toimiston johtaja

- Yli 10 vuoden kokemus markkinoinnista ja myynnistä, useita menestyksekkäitä projekteja markkinoille saattamisesta ja tuotteiden ja palvelujen edistämisestä eri aloilla (IT, mainonta, muoti, kauneus ja viihde)

- Markkinointistrategioiden kehittämisen ja markkinointiprojektien hallinnan asiantuntija

- Markkinoinnin ja viestinnän konsultti (ATL, BTL, digitaalinen, sosiaalinen media, SERM, tapahtuma ja PR)

Asiantuntijat

Alexander Pronin

-Yli 20 vuoden kokemus mainoskonseptien kehittämisestä ja hallinnoimisesta sekä mainosprojektien taiteellisesta johtamisesta

- Mainostamisen liiketoimintaprosessien asiantuntija, markkinoille saattamisen strateginen suunnittelu niin brändeille kuin tarjouskilpailutuotteille

- Top-10 johtava yrityskouluttaja Venäjällä *

* Marketing Management Journal - lehden mukaan

Margarita Petrushina

- Yli 12 vuoden kokemus kiinteistökaupasta, (myös infrastruktuuriin liittyvien kauppojen), kiinteistöjen omaisuuden jakaminen ja yhdistäminen, kiinnitykset ja ulkomaisten organisaatioiden kiinteistökauppojen hoitaminen Venäjällä

- Kiinteistörekisteröinnin ja vuokrausalan asiantuntija

- Kiinteistöjen takavarikointiin ja hallintaanottoon sekä kiinteistökauppojen kieltämisen sekä kiinteistöarvon alentamiseen liittyvien oikeuksien suojaamisen (tarvittaessa oikeustoimilla) asiantuntija

Nadezhda Petrova

- Yli 12 vuoden kokemus yrittäjyydestä

- Lakiasioiden ja konsultointipalvelujen asiantuntija, verosuunnittelun ja -hallinnon, kiinteistökaupan ja yrityksen kotipaikan muuttamisen (business migration) asiantuntija

- Suomen Venäjänkielisten Yrittäjien Liitto Ry:n jäsen

Anne-Sophie Nival

- Yli 14 vuoden kokemus markkinoinnissa, operatiivisissa markkinointi- ja viestintäkampanjoissa, ATL & BTL sekä A&P -kampanjoissa, tuotehallinnassa ja tuotteiden promootiossa

- Vähittäiskaupan asiantuntija, erityisesti muoti, lifestyle ja kodin muotoilu

 - Brändistrategian ja positioinnin asiantuntija, markkinoille saattamisen ja markkinaosuusstrategioiden, hinnoittelu- ja jakelustrategioiden sekä varastojen ja kokoelmien hallinnan asiantuntija

STANISLAV MILOVIDOV

- Yli 20 vuoden kokemus graafisesta suunnittelusta ja brändäyksestä; kymmeniä menestyksekkäästi toteutettuja monimutkaisia projekteja tuotemerkkien luomiseksi ja myynnin edistämiseksi

- Graafisen- ja mainossuunnittelun asiantuntija, brändi-identiteetin, pakkausten ja web-suunnittelun asiantuntija

- Markkinoinnin asiantuntija, positioinnin, viestintästrategioiden, tuotteiden ja palveluiden myynnin edistämisen kehittämisessä ja toteuttamisessa

Svetlana Malovinskaya

- Yli 18 vuoden kokemus kansainvälisestä kaupasta ja toimitusketjun hallinnasta

- Kansainvälisen kuljetuslogistiikan, varastologistiikan ja varastonhallinnan asiantuntija

- Tullauksen asiantuntija

Mikhail Makarevich

- Kansainvälisten ja kansallisten tilitysten, dokumentoinnin, kaupankäynnin rahoituksen ja kirjeenvaihtajapankin asiantuntija

- SWIFT, valuutanvaihdon valvonnan, täsmäytysten ja operatiivisten riskien asiantuntija

- Yli 25 vuoden kokemus IT-järjestelmien perustamisesta ja hallinnasta sekä venäläisissä että kansainvälisissä pankeissa

Elena Lozhnikova

- Yli 20 vuoden kokemus mainosalan yrityksen luomisesta ja hallinnasta sekä markkinointikampanjoiden strateginen ja operatiivinen suunnittelu

- Mainonta- ja PR-kampanjoiden sekä mediasuunnittelun asiantuntija

- Korkean profiilin asiakassuhteiden johtamisen asiantuntija

Vyacheslav Lozhnikov

- Yli 40 vuoden kokemus kaupasta, vienti- ja tuontitoiminnasta sekä yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa

- Tuotannon ja tukkukaupan kansainvälisen johtamisen asiantuntija

- Teknologian siirron ja tuonnin korvaamisen asiantuntija

Anastasia Kudryavtseva

- 10 vuoden kokemus PR:stä venäläisten ja eurooppalaisten tuotemerkkien kanssa

- Ulkoisen ja sisäisen viestinnän asiantuntija, markkinointiviestinnän kehittämisen ja toteuttamisen, mainonnan ja PR-kampanjoiden, myynnin kehittämisen ja tehokkaiden myyntitoimintojen luomisen asiantuntija

Alexey Kubyshkin

- Yli 20 vuoden kokemus asianajotehtävistä, mukaan lukien edustaminen kaupallisessa tuomioistuimessa sekä yleisessä tuomioistuimessa

- Kansainvälisen yksityisoikeuden, yritysoikeuden ja immateriaalioikeuksien asiantuntija

- Mainonta- ja medialain sekä vero- ja sopimusoikeuden asiantuntija

Yulia Kolesnikova

- Yli 20 vuoden kokemus johtamisesta, taloudesta ja kirjanpidosta, (Venäjä (RAS) ja IFRS), verosuunnittelusta, rahoituspalveluista, arvopapereista, tukku-, vähittäiskaupasta ja televiestinnästä

- Johtamisen, strategisen ja operatiivisen suunnittelun asiantuntija, liiketoimintamallin kehityksen, rakenneuudistusten, uudelleenjärjestelyjen ja kehittämisen asiantuntija

- Taloudellisen mallinnuksen ja uudelleenjärjestelyn, budjetoinnin, verotuksen ja kustannusten optimoinnin ja taloudellisen analyysin auditoinnin asiantuntija

Aleksei Kobyakov

- Yli 15 vuoden kokemus markkinatutkimuksista, ja markkinarakenteen ja markkinoiden saturaation analysoinnista sekä kuluttajamarkkinoinnista

- Markkina-analyysin ja tuotemerkin ja tuotteiden positioinnin asiantuntija

- Tuotekyselytutkimusten ja myyntikanavien analysoinnin asiantuntija

Debby Davidson

- Yli 15 vuoden kokemus lakimiehenä pääomamarkkinoiden, velkarahoituksen ja pääomasijoitusten alalla

- Sijoitusrahastojen asiantuntija, (pääoma- ja riskipääomasijoitukset, kiinteistö- ja hedge-rahastot)

- Kansainvälisen ja erityisesti Aasian markkinoiden rahastojen hallinnan asiantuntija, (rahastorakenteet, toiminnot ja muut sijoitusrahastojen pitkän aikavälin liiketoiminnan vaatimukset)

Natalia Goncharova

- Yli 15 vuoden kokemus taloudesta ja kirjanpidosta (Venäjä (RAS) ja IFRS), vero- ja hallinto-orientoituneesta kirjanpidon hallinnasta, taloussuunnittelusta ja budjetoinnin valvonnasta, rahavirran hallinnasta, talouden analysoinnista ja valvonnasta

- Kirjanpitojärjestelmien koordinoinnin ja valvonnan asiantuntija, verokirjanpidon, kirjanpidon dokumentaation täsmäyttämisen, kirjanpitoperiaatteiden kehittämisen, liiketoimintaprosessien kehittämisen ja toteuttamisen, hallintojärjestelmien ja toiminnan valvontajärjestelmien asiantuntija

- Asiantuntija työprosessien toteuttamisessa ja optimoinnissa kirjanpito-ohjelmistojärjestelmissä (1C ja Lemonsoft)

Pyetr Ardashev

- Kansainvälisen verosuunnittelun, sopimusoikeuden ja yritysoikeuden asiantuntija

- Siviilioikeuden, verolainsäädännön, hallinto-oikeuden, työ- ja työlainsäädännön asiantuntija sekä oikeudellinen tuki yritysten rekisteröinnille

- CFC riskien optimoinnin ja asiakirjojen laatimisen asiantuntija Venäjällä ja ulkomailla

Mikhail Agapov

- Yli 16 vuoden kokemus IT-palveluista globaaleissa ja paikallisissa yritysverkoissa, hajautetuissa paikallisverkoissa; Microsoft- ja Linux-pohjaisissa arkkitehtuureissa sekä useiden käyttöjärjestelmien ympäristöjen asiantuntija

- Asiantuntija erilaisissa virtualisointijärjestelmissä, verkkoturvallisuudessa, SIP-Telissä, pääsynvalvonta- ja datakeskusjärjestelmissä

- E-oppimisen tarjouskilpailujen ja kilpailukykyisten hankkeiden asiantuntija, jolla on yli 30 voitettua ja menestyksekästä hanketta koulutuksessa ja intranetissä Venäjällä, mukaan lukien Digital Russia -ohjelma

Sarfaraz Abbasi

- Yli 10 vuoden kokemus rahoituspalveluista (pääomasijoitus ja salkunhoito)

- Asiantuntija sijoitusarvioinnissa, kauppojen jäsentämisessä, hankkeiden arvonmäärittämisessä ja yritysjärjestelyissä

- Riskipääomasijoitusalan ja varainhankinnan asiantuntija

Viimeisimmät artikkelit

Moderni toimitusketju: tullaus, logistiikka, sertifiointi.

Liiketoiminta Venäjän markkinoilla sisältää toimitusketjun kannalta useita vaiheita, jotka saattavat olla varsin monimutkaisia verrattuna kansainväliseen kaupankäyntiin yleisesti. Tämä ei saisi kuitenkaan olla este sille, että yritykset voisivat hyödyntää Venäjän potentiaalin ja saavuttaa vakaan markkina-aseman Venäjällä. Kokosimme yleisimpiä esille nousevia aiheita ja haasteita toimitusketjussa ja kuinka ne voidaan järjestää optimaalisesti.

Miksi sijoittaa tuotantoon Venäjällä?

Tällä hetkellä Venäjän talous suosii kaikkia paikallisesti tuotettuja tuotteita ja palveluja ja niillä on suuremmat markkinat verrattuna tuontitavaraan tai -palveluihin. Tuotannon perustaminen Venäjälle auttaa saamaan suuremman markkinaosuuden ja lisäksi hallinto ja lainsäädäntö suosivat sitä.

Haasteet Venäjän markkinoilla – uhka vai mahdollisuus?

Menestyvän konseptin vieminen uusille markkinoille sellaisenaan onnistuu harvoin. On tunnettava uusi liiketoimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat. Markkinointistrategia voi kaivata isompaakin remonttia kun siirrytään kansainvälisille vesille. Strategian säännöllinen päivittäminen ja kriittinen arviointi on elintärkeää jokaiselle yritykselle.