Strateginen markkinointi

Autamme yrityksiä suunnittelemaan ja kehittämään markkinointistrategiaa ja tarjoamme laajaa konsultointitukea erilaisille hankkeille.

  • Markkina-analyysi
  • Kilpailuanalyysi
  • Liiketoiminnan arviointi ennen yritysjärjestelyjä
  • Toimitusketjun suunnittelu
  • Markkinointistrategian laatiminen
  • Markkinointikonseptien kehitys

Autamme yrityksiä laatimaan ja omaksumaan kehitysstrategian, joka vähentää riskejä ja kustannuksia vieraalla maaperällä.

Analyysi
Kehittämisprosessi

Markkinatutkimus
 

Kokonaistaloudellisen tilan, antropologisten tekijöiden, makrotalouden ja markkina- tilanteeseen vaikuttavien poliittisten tekijöiden analyysi.

TILAA

Kohderyhmän analyysi
 

Potentiaalisten asiakkaiden arvioidun määrän segmentointi ja tunnistaminen, maantieteellisten ja käyttäytymistekijöiden tunnistaminen.

TILAA

Liiketoimintaprosessien
sisäinen tarkastus

Sisäisten liiketoimintaprosessien tarkastus: tehokkuuden lisääminen ja toiminnan fokusointi yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

TILAA

Strateginen suunnittelu

Käyttäytymis- ja hintastrategiat, kilpailu- ja tuotestrategiat sekä muut yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavat näkökulmat.

Menestyvän konseptin vieminen uusille markkinoille sellaisenaan onnistuu harvoin. On tunnettava uusi liiketoimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat. Markkinointistrategia voi kaivata isompaakin remonttia kun siirrytään kansainvälisille vesille. Strategian säännöllinen päivittäminen ja kriittinen arviointi on elintärkeää jokaiselle yritykselle.

TILAA

Liiketoiminnan suunnittelu

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on systemaattista ja siinä otetaan huomioon sisäisen ja ulkoisen taloudellisen toiminnan näkökulmat. Se auttaa vasta perustettuja yrityksiä (tai uusia palveluita / tuotteita / markkinoita), joilla on usein idea ja tuote löytää kohdeyleisö ja toteuttaa onnistuneesti sen potentiaali.

Venäjä on liiketoimintaympäristönä monikerroksinen ja omaleimainen. Kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja poliittiset vaikutukset liike-elämään huomioiden Venäjän markkinat voivat tuntua haastavalta. Haasteiden ja riskien mukana tulee mahdollisuus huomattavaan kasvuun ja yrityksesi tulevaisuus voi muuttua merkittävästi.

Tällä hetkellä pakotteet estävät osaltaan kaupankäyntiä, mutta toisaalta ne luovat kysyntää ja kokonaan uuden kilpailuasetelman. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä.

TILAA

Liiketoimintaprosessien optimointi

Toimintojen tehostaminen, oikeiden toimenpiteiden valinta ja tarvittaessa uudelleenarviointi kehittävät toimintaa ja säästävät rahaa. Voimme auttaa mm. kaupankäynnin prosessien järjestämisessä, tuotemerkin positioinnissa, viestintäkanavien valinnassa ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden arvioinnissa.

Toiminnan kehitys tulee olla jatkuvaa ja tavoitteellista. Ratkaisevat menestystekijät voidaan löytää huolellisella valmistautumisella yrityksen ja erehdyksen sijaan. Oli kyse sitten jakelukanavasta, tuotannon tehokkuudesta tai tuotepakkausten houkuttelevuudesta, testaus ja tutkimus antavat arvokasta tietoa.

TILAA

Viimeisimmät artikkelit

Moderni toimitusketju: tullaus, logistiikka, sertifiointi.

Liiketoiminta Venäjän markkinoilla sisältää toimitusketjun kannalta useita vaiheita, jotka saattavat olla varsin monimutkaisia verrattuna kansainväliseen kaupankäyntiin yleisesti. Tämä ei saisi kuitenkaan olla este sille, että yritykset voisivat hyödyntää Venäjän potentiaalin ja saavuttaa vakaan markkina-aseman Venäjällä. Kokosimme yleisimpiä esille nousevia aiheita ja haasteita toimitusketjussa ja kuinka ne voidaan järjestää optimaalisesti.

Miksi sijoittaa tuotantoon Venäjällä?

Tällä hetkellä Venäjän talous suosii kaikkia paikallisesti tuotettuja tuotteita ja palveluja ja niillä on suuremmat markkinat verrattuna tuontitavaraan tai -palveluihin. Tuotannon perustaminen Venäjälle auttaa saamaan suuremman markkinaosuuden ja lisäksi hallinto ja lainsäädäntö suosivat sitä.

Haasteet Venäjän markkinoilla – uhka vai mahdollisuus?

Menestyvän konseptin vieminen uusille markkinoille sellaisenaan onnistuu harvoin. On tunnettava uusi liiketoimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat. Markkinointistrategia voi kaivata isompaakin remonttia kun siirrytään kansainvälisille vesille. Strategian säännöllinen päivittäminen ja kriittinen arviointi on elintärkeää jokaiselle yritykselle.