Verosuunnittelu ja lakiasiat

Tarjoamme seuraavia konsultointipalveluita yritystoimintasi tueksi Venäjällä:

 • yritysoikeudet, omistusoikeudet, immateriaalioikeudet jne
 • mainonnan oikeudelliset näkökulmat
 • kilpailuoikeudellinen sääntely
 • valtion rahoitus
 • sijoitukset / sijoittajasuhteet
 • keskeiset veroasiat investointien suunnitteluvaiheessa
 • hankkeen rahoitusmenetelmän valinta
 • voitonjako ja irtautumisstrategioiden valinta
 • hankkeiden jäsentäminen suorien sijoitusten kanssa
 • mekanismit purkaa ja uudelleenjärjestellä Venäjällä tehdyt offshore-investoinnit
 • pysyvä verovelvollisuus Venäjällä
 • kansainvälisten holdingyhtiöiden verotus
 • väliyhteisön (CFC) verotus Venäjällä
 • siirtohinnoittelu
 • oikeushenkilöiden verotuksen muuttaminen
 • muut lakiasiat

Viimeisimmät artikkelit

Moderni toimitusketju: tullaus, logistiikka, sertifiointi.

Liiketoiminta Venäjän markkinoilla sisältää toimitusketjun kannalta useita vaiheita, jotka saattavat olla varsin monimutkaisia verrattuna kansainväliseen kaupankäyntiin yleisesti. Tämä ei saisi kuitenkaan olla este sille, että yritykset voisivat hyödyntää Venäjän potentiaalin ja saavuttaa vakaan markkina-aseman Venäjällä. Kokosimme yleisimpiä esille nousevia aiheita ja haasteita toimitusketjussa ja kuinka ne voidaan järjestää optimaalisesti.

Miksi sijoittaa tuotantoon Venäjällä?

Tällä hetkellä Venäjän talous suosii kaikkia paikallisesti tuotettuja tuotteita ja palveluja ja niillä on suuremmat markkinat verrattuna tuontitavaraan tai -palveluihin. Tuotannon perustaminen Venäjälle auttaa saamaan suuremman markkinaosuuden ja lisäksi hallinto ja lainsäädäntö suosivat sitä.

Haasteet Venäjän markkinoilla – uhka vai mahdollisuus?

Menestyvän konseptin vieminen uusille markkinoille sellaisenaan onnistuu harvoin. On tunnettava uusi liiketoimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat. Markkinointistrategia voi kaivata isompaakin remonttia kun siirrytään kansainvälisille vesille. Strategian säännöllinen päivittäminen ja kriittinen arviointi on elintärkeää jokaiselle yritykselle.