Стратегический маркетинг

Анализ рынка, планирование цепочки поставок, разработка маркетинговой стратегии, оценка бизнеса перед сделкой M&A – мы помогаем компаниям по этим направлениям! Cressey International Oy оказывает комплексную консалтинговую поддержку проектов. Мы проводим анализ рынка и конкуренции, разрабатываем маркетинговую концепцию, предоставляем оценку бизнеса перед сделкой M&A и помогаем компаниям определиться со стратегией развития.

Анализ
Разработка

Исследование рынка

Анализ общего экономического пространства, антропометрия, внешнеэкономические и политические факторы, влияющие на конъюнктуру рынка.

Заказать

Анализ целевой аудитории

Сегментирование и выявление примерных размеров круга потенциальных клиентов, определение географических и поведенческих факторов

Заказать

Внутренний аудит бизнес процессов

Ваше решение/отношение/кейс к решению проблемы. Желательно с точки зрения выгоды для клиента

Заказать

Стратегическое планирование

Поведенческие и ценовые стратегии, конкурентные, продуктовые стратегии и другие планово организационные аспекты оптимизации развития предприятия.

Заказать

Формирование Бизнес-плана

Бизнес план - это комплексный, системно ориентированный документ, захватывающий все аспекты внутренней и внешней хозяйственной деятельности. Помогает вновь созданным предприятиям, имеющим зачастую только идею и продукт найти свою целевую аудиторию и успешно реализовать торговый потенциал.

Заказать

Оптимизация бизнес-процессов

Комплекс мероприятий организационно сбытового характера, в перечень которых входит, организация торгового процесса, позиционирование бренда, выбор каналов продвижения, тестирование и оценка эффективности маркетинговой деятельности.

Заказать

Viimeisimmät artikkelit

Moderni toimitusketju: tullaus, logistiikka, sertifiointi.

Liiketoiminta Venäjän markkinoilla sisältää toimitusketjun kannalta useita vaiheita, jotka saattavat olla varsin monimutkaisia verrattuna kansainväliseen kaupankäyntiin yleisesti. Tämä ei saisi kuitenkaan olla este sille, että yritykset voisivat hyödyntää Venäjän potentiaalin ja saavuttaa vakaan markkina-aseman Venäjällä. Kokosimme yleisimpiä esille nousevia aiheita ja haasteita toimitusketjussa ja kuinka ne voidaan järjestää optimaalisesti.

Miksi sijoittaa tuotantoon Venäjällä?

Tällä hetkellä Venäjän talous suosii kaikkia paikallisesti tuotettuja tuotteita ja palveluja ja niillä on suuremmat markkinat verrattuna tuontitavaraan tai -palveluihin. Tuotannon perustaminen Venäjälle auttaa saamaan suuremman markkinaosuuden ja lisäksi hallinto ja lainsäädäntö suosivat sitä.

Haasteet Venäjän markkinoilla – uhka vai mahdollisuus?

Menestyvän konseptin vieminen uusille markkinoille sellaisenaan onnistuu harvoin. On tunnettava uusi liiketoimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat. Markkinointistrategia voi kaivata isompaakin remonttia kun siirrytään kansainvälisille vesille. Strategian säännöllinen päivittäminen ja kriittinen arviointi on elintärkeää jokaiselle yritykselle.