Налоговое планирование/Право

Cressey International оказывает следующие виды услуг в сфере консалтинга:

 • Документальное оформление прав участников проекта (корпоративные права, вещные права, права на результаты интеллектуальной деятельности);
 • Оформление и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
 • Правовые аспекты рекламы;
 • Правовое регулирование в сфере защиты конкуренции;
 • Работа с государственным бюджетным финансированием;
 • Юридическое оформление инвестиционных отношений;
 • Ключевые вопросы налогообложения, на стадии планирования инвестиций;
 • Выбор способа финансирования проекта;
 • Выбор способа распределения прибыли от проекта и способа выхода из проекта (exit strategy);
 • Особенности структурирования проектов с иностранным элементом;
 • Действующие механизмы деоффшоризации российской экономики;
 • Постоянное представительство в налоговых целях;
 • Налогообложение международных холдинговых компаний;
 • Налогообложение кик в России;
 • Трансферное ценообразование;
 • Смена налогового резиденства юридических лиц;
 • Прочие правовые аспекты.

Viimeisimmät artikkelit

Moderni toimitusketju: tullaus, logistiikka, sertifiointi.

Liiketoiminta Venäjän markkinoilla sisältää toimitusketjun kannalta useita vaiheita, jotka saattavat olla varsin monimutkaisia verrattuna kansainväliseen kaupankäyntiin yleisesti. Tämä ei saisi kuitenkaan olla este sille, että yritykset voisivat hyödyntää Venäjän potentiaalin ja saavuttaa vakaan markkina-aseman Venäjällä. Kokosimme yleisimpiä esille nousevia aiheita ja haasteita toimitusketjussa ja kuinka ne voidaan järjestää optimaalisesti.

Miksi sijoittaa tuotantoon Venäjällä?

Tällä hetkellä Venäjän talous suosii kaikkia paikallisesti tuotettuja tuotteita ja palveluja ja niillä on suuremmat markkinat verrattuna tuontitavaraan tai -palveluihin. Tuotannon perustaminen Venäjälle auttaa saamaan suuremman markkinaosuuden ja lisäksi hallinto ja lainsäädäntö suosivat sitä.

Haasteet Venäjän markkinoilla – uhka vai mahdollisuus?

Menestyvän konseptin vieminen uusille markkinoille sellaisenaan onnistuu harvoin. On tunnettava uusi liiketoimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat. Markkinointistrategia voi kaivata isompaakin remonttia kun siirrytään kansainvälisille vesille. Strategian säännöllinen päivittäminen ja kriittinen arviointi on elintärkeää jokaiselle yritykselle.